Teckna försäkring

För att teckna försäkring kontakta din försäkringsförmedlare eller den marknadsplats där du fått erbjudandet. Om du inte har någon sådan kontakt, maila oss på info@firstinsurance.se.

Uppsägning av försäkring

Om du vill säga upp avtal gå in på adressen www.tydliga.se och avsluta försäkringen digitalt.