Om First Insurance

First Insurance Sverige AB är ett av Finansinspektionen godkänt och hos Bolagverket registrerat försäkringsförmedlarföretag. Vi är ett växande försäkringsförmedlarföretag med fokus på att ta fram kvalitativa och prisvärda riskförsäkringsprodukter på den skandinaviska marknaden. Vi verkar främst inom området Personförsäkringar, Hälsa och Sport, där stor vikt läggs på att hitta lösningar som är anpassade efter marknadernas krav och behov.

Vårt fokus är att skapa innovativa försäkringslösningar som är anpassade efter dagens förväntningar av försäkringsskydd.

Våra kunder är försäkringsförmedlare och företag som arbetar med anpassade kunderbjudanden inom välfärd och trygghet. Våra leverantörer är välrenommerade försäkringsgivare såväl utländska som svenska.

Våra ledord

  • Kompetens – Bred kunskap och kompetens inom hela personförsäkringsområdet är en förutsättning för att kunna applicera vår specialistkompetens.
  • Tillgänglighet – Service, omtanke och tillgänglighet via telefon, e-post och webbsida oavsett var du befinner dig
  • Tydlighet – Enkelt, tydligt och lättförståligt är vår målsättning när vi hjälper dig med blanketter, sammanställningar, villkor, premiebetalningar mm.

Tillsynsmyndigheter

Finansinspektionen Adress: Box 6750, 113 85 STOCKHOLM Telefon: 08-787 80 00
Finansinspektionen är tillsynsmyndighet enligt lagen om försäkringsförmedling

Bolagsverket Adress: 851 81 SUNDSVALL Telefon: 060-18 40 00
Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare

Tillsyn och registrering

Finansinspektionen utövar tillsyn över NIB AB:s försäkringsdistribution och Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare. Du som kund kan kontrollera registreringen hos Bolagsverket. Se kontaktuppgifter nedan.

Konsumentverket utövar tillsyn över den marknadsföring som Bolaget utövar.

Konsumentverket
Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad
Telefon: 0771-42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se
Webbplats: www.konsumentverket.se

Finansinspektionen
Postadress: Box 7821 103 97, Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se

Bolagsverket
Postadress: 851 31, Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se